Likvidace asfaltových pásů s obsahem azbestu ze střešního pláště

Klient: TREPART
Místo: Olšanská ul. Praha
Plocha: 2000 m2
Rok realizace: 2022

Zapomíná se, že azbest se na střechách nenachází jen v podobě eternitové (šablony) resp. azbesto-cementové střešní krytiny (vlnovky), ale také můžeme jej nalézt i na plochých střechách, kde jako střešní krytiny byly používány asfaltové pásy – bitumenová střešní krytina, resp. lepenka.


Odhalení azbestu v těchto krytinách je možné pouze na základě výsledků předrealizačního průzkumu Demontáž asfaltových pásů s obsahem azbestu je poměrně náročná vzhledem k povaze materiálu a ročnímu období, ve kterém se práce provádějí (v létě se asfalt rozpíná a pracuje se s ním hůře). Proto doporučujeme tyto práce realizovat v chladnějších obdobích roku.

Na základě předrealizačního průzkumu byla zjištěna přítomnost materiálů s obsahem azbestu – v jednotlivých vrstvách střešního pláště – asfaltové pásy. Vzhledem k situovanosti budovy, která se nachází v blízkosti rezidenčních objektů, byl navržen postup sanace v uzavřeném kontrolovaném pásmu, který byl schválen investorem a krajskou hygienickou stanicí (dále jen KHS).


Práce byly realizovány na střeše 2 NP a 9 NP, přičemž na 2 NP byly práce realizovány v 9-ti kontrolovaných pásmech a na 9 NP byly práce realizovány v 17-ti kontrolovaných pásmech.
V jednotlivých kontrolovaných pásmech byla provedena kompletní likvidace – všech vrstev střešního pláště. Po závěrečném měření byly splněny podmínky pro další vsazené úkony.Další projekty

V Hradci Kárlové jsme odstranili celou skladbu bolestivého fasádního panelu včetně materiálů obsahujících azbest.

Střešní krytina s obsahem azbestu byla demontována ručně, co nejméně destruktivním způsobem pro zabránění prášení azbestových vláken do ovzduší.

Likvidace azbestu probíhala v centru Prahy za dodržováni přísných bezpečnostních podmínek. Sanace azbestu probíhala po dobu 20 dnů.

Odstraňovali jsme azbestovou výplň a vyměňovali samotné lávky elektrických rozvodů. Azbest jsme nahradili certifikovaným materiálem s protipožárními a nevodivými vlastnostmi.

Nezáväzná cenová ponuka

Stačí, ak sa nám ozvete a my pre vás obratom vypracujeme nezáväznú cenovú kalkuláciu šitú priamo na mieru vaším potrebám.

You are not permitted to submit this form!

Kontakt:

+421 917 400 004

info@azbestop.cz