Likvidace asfaltových pásů s obsahem azbestu ze střešního pláště

Klient: TREPART
Místo: Olšanská ul. Praha
Plocha: 2000 m2
Rok realizace: 2022

Azbest v asfaltových pásech na plochých střechách 

Mnoho lidí si neuvědomuje, že azbest se nenachází pouze v eternitových a azbestocementových střešních krytinách, ale může se vyskytovat také na plochých střechách v asfaltových pásech (bitumenová střešní krytina, lepenka).

Odhalení a likvidace azbestu v asfaltových pásech

Identifikace azbestu v těchto krytinách je možná pouze na základě předrealizačního průzkumu.
Demontáž asfaltových pásů s obsahem azbestu je náročná kvůli povaze materiálu a ročnímu období (v létě se asfalt rozpíná a práce je náročnější). Doporučujeme provádět práce v chladnějších měsících.

Sanace azbestu na ploché střeše

Na základě předrealizačního průzkumu byl v tomto projektu zjištěn azbest v různých vrstvách střešního pláště – asfaltové pásy. Vzhledem k blízkosti obytných objektů byl navržen a schválen investorem a krajskou hygienickou stanicí (dále jen KHS) postup sanace v uzavřenm kontrolovaném pásmu.

Realizace sanace

Práce probíhaly na střechách 2. a 9. nadzemního podlaží.
Na 2. NP bylo vytvořeno 9 kontrolovaných pásem a na 9. NP 17 kontrolovaných pásem.
V každém pásmu byla provedena kompletní likvidace všech vrstev střešního pláště.
Po závěrečném měření byly splněny všechny hygienické limity a podmínky pro další práce.

 

Další projekty

Demontovali jsme azbestové fasádní panely z budovy polikliniky. Rekonstrukce probíhala v těsné blízkosti obchodu s potravinami a lékárny, a to vše při zachování běžného provozu polikliniky.

Střešní krytina s obsahem azbestu byla demontována ručně, co nejméně destruktivním způsobem pro zabránění prášení azbestových vláken do ovzduší.

Likvidace azbestu probíhala v centru Prahy za dodržováni přísných bezpečnostních podmínek. Sanace azbestu probíhala po dobu 20 dnů.

Odstraňovali jsme azbestovou výplň a vyměňovali samotné lávky elektrických rozvodů. Azbest jsme nahradili certifikovaným materiálem s protipožárními a nevodivými vlastnostmi.

Nezáväzná cenová ponuka

Stačí, ak sa nám ozvete a my pre vás obratom vypracujeme nezáväznú cenovú kalkuláciu šitú priamo na mieru vaším potrebám.

You are not permitted to submit this form!

Kontakt:

+421 917 400 004

info@azbestop.cz