Likvidace azbestu v boletických panelech

Kvalita bez kompromisů. Největší riziko kontaminace azbestem představuje údržba a renovace budov, při jejichž stavbě byl azbest použit. Přebíráme odpovědnost za dokonalé odstranění azbestu, a to i ve ztížených podmínkách plně funkční budovy. Předáme vám prostor zbavený i těch nejmenších azbestových vláken.

kontrolovane_pasmo_v_podtlaku_v_provozu_vlevo_kontrolovane_pasmo_ktere_neni_v_provozu_v_pravo_podtlak_likvidace_azbestu_azbestop
Rozdíl mezi kontrolovaným pásmem v provozu (vlevo) a mimo provoz (vpravo).

Jak postupujeme při likvidaci azbestu v obvodových pláštích budov resp. boletických panelů?

Přípravná fáze

Zjištění přítomnosti azbestových materiálů standardním způsobem, tj. z původní projektové dokumentace nebo dokonce fyzickou prohlídkou budovy, nemusí být často dostačující. Doporučujeme proto provést stavebně - technický průzkum a průzkum skutečného stavu budovy, aby bylo možné přesně určit rozsah a složení použitých materiálů a konstrukcí.

Likvidace azbestu

Stavebně - technický průzkum realizujeme i během provozu budovy, stejně jako samotnou likvidaci azbestu z opláštění budov – boletických panelů. Budovu hermeticky uzavřeme a ve smyslu schváleného plánu prací azbest odborně demontujeme a stabilizujeme pro bezpečný převoz na skládku nebezpečných odpadů. Během prací odstraníme prostřednictvím speciálních vysavačů s HEPA filtry všechna azbestová vlákna.

Bezpečnost je prioritou

Naši zákazníci na naší práci oceňují přísné dodržování všech bezpečnostních předpisů a ochrany zdraví při práci. Při naší práci klademe vysoký důraz na dodržování postupu prací, vnitřně - firemních předpisů, organizačních směrnic zákazníka a dohodnutých smluvních podmínek a termínů.

Důsledná dekontaminace

Po ukončení prací prostor, kde probíhala sanace azbestu, dekontaminujeme vysokovýkonnými vysavači s HEPA filtry. Po ukončení prací zajistíme odběr vzorku vzduchu a analýzu na přítomnost azbestových respirabilních vláken certifikovanou laboratoří. Teprve po potvrzení z laboratoře bude pohyb v těchto prostorách bezpečný.

Bezplatná konzultace

Cenu stanovujeme na základě m2 a složitosti likvidace azbestu v opláštění budov – boletických panelů.

Stačí nás kontaktovat a my vám připravíme nezávazný odhad ceny přímo na míru vašim potřebám.

Cena závisí na nutnosti stavby pomocného lešení, opláštění budovy či vzdálenosti od nejbližší skládky nebezpečného odpadu.

Jméno a příjmení *
E-mail *
Telefón *
Místo/ město likvidace *
Typ subjektu *
Co potřebujete řešit? *
Metráž v m2 *
Doplňující informace napr. typ azbestu, poznámky atd.
Jméno a příjmení *
E-mail *
Telefón *
Místo/ město likvidace *
Typ subjektu *
Co potřebujete řešit? *
Metráž v m2 *
Doplňující informace napr. typ azbestu, poznámky atd.

Azbest v boletickém panelu

Fasádní nebo boletický panel, jinými slovy lehký obkladový systém pro budovy. Vyskytuje se především ve veřejných budovách, budovách občanské vybavenosti, nemocnicích, školách nebo školkách.

Z vnější strany jej tvoří barevný skleněný panel, přičemž jeho vnitřní část sestává z azbesto-cementových desek.

V současné době tento systém nesplňuje tepelně - technické normy a požadavky. Mnohem horší však je, že tyto panely jsou v havarijním, až dezolátním stavu.

Do budov zatéká a postupná eroze materiálů uvolňuje azbestová vlákna do bezprostředního okolí a ovzduší.

kontrolovane_pasmo_likvidace_azbestu_azbestop
kontrolovane_pasmo_likvidace_azbestu_azbestop

O NÁS

Během prací přísně dbáme na ochranu zdraví osob v okolí pracoviště, kde probíhá odborná demontáž a likvidace materiálů obsahujících azbest.
boleticky_panel_dilmunsystem

Stavebně - technický průzkum

Před renovací budovy by měly být prozkoumány všechny potenciálně nebezpečné materiály. Za to je zodpovědný majitel budovy.

Předsanační průzkumy jsou součástí právních předpisů EU upravujících odstraňování azbestu a nakládání s ním – směrnice 2009/148/ES.

“Před zahájením demoličních nebo údržbářských prací musí zaměstnavatel podniknout všechny nezbytné kroky k identifikaci předpokládaných materiálů obsahujících azbest.”

Reference od našich zákazníků

Spolehlivý obchodní partner.
TREPART
Profesionální přístup a dodržování dohod.
PP INVEST, s.r.o.

Partneři

Chcete se dozvědět více?

likvidace_azbestove_strechy_detail_azbestop

Při renovaci budov může dojít ke kontaminaci azbestem

Největší riziko kontaminace představuje údržba a renovace veřejných budov, při jejichž stavbě byl použit azbest. Je více než pravděpodobné, že školy a školky, sociální služby, úřady, kancelářské nebo administrativní budovy postavené před rokem 1990 obsahují azbest.

cigareta_rakovina_plic-blog-azbestop

Roste výskyt rakoviny plic u lidí, kteří nikdy nekouřili

Rakovina plic může vzniknout i bez dlouhodobého kouření v důsledku zvýšené přítomnosti karcinogenů v životním prostředí. Jednou z nejrizikovějších kontaminujících látek je azbest, který se v posledních 50 letech hojně používal ve stavebnictví a dopravě. V Česku se azbest stává hlavní hrozbou pro obyvatelstvo.

DJI_0096-1-1-e1602766031843

Kde se můžete setkat s azbestem?

Azbest se nachází téměř v každé budově postavené před rokem 1989. Nepodceňujte účinky tohoto materiálu. Azbest časem ztrácí svou trvanlivost a funkčnost. Čím více se opotřebovává, tím větší je riziko uvolnění nebezpečných vláken.

Další služby

azbest_na_strese_titulni_foto_azbestop

Likvidace azbestu na střeše

Eternit na střechách naleznete ve vlnité podobě nebo v podobě hladké krytinové tašky, v různých barevných variantách. Kromě střech může být eternit umístěn také jako obklad na fasádách domů.

Likvidace azbestu v interiéru

Interiérové, dupronitové příčky, izolační panely v mezistěnách a stropech, podhledy či obklady. Azbest v interiéru se nejčastěji nachází ve starších budovách – kancelářích, školách, školkách či ubytovnách.

azbest_v_priumyslu_titulni_foto_azbestop

Likvidace azbestu v průmyslu

Unimobuňky, těsnění kotlů a technologických zařízení, lávky kabelových rozvodů či protipožární nástřiky na kovových konstrukcích. Poškození takových nástřiků během manipulace, údržby, oprav a demolice způsobí kontaminaci okolí azbestovým prachem ve vysokých koncentracích.

Stavebně - technický průzkum

Pozor, azbest se často skrývá pod jinými povrchy, barvami nebo obložením. Vyhněte se nečekaným překvapením a nenavyšujte rozpočet při rekonstrukci budovy. Zajišťujeme odběr a analýzu vzorků vzduchu a materiálu, která odhalí přítomnost nebezpečných azbestových vláken.

Nezáväzná cenová ponuka

Stačí, ak sa nám ozvete a my pre vás obratom vypracujeme nezáväznú cenovú kalkuláciu šitú priamo na mieru vaším potrebám.

You are not permitted to submit this form!

Kontakt:

+421 917 400 004

info@azbestop.cz