Likvidace azbestu ze střechy

Klient: obyvatel obce
Nebezpečí: prach z azbestových materiálů
Druh azbestového materiálu: chryzotil
Místo: Rodinný dům, Středokluky 
Plocha: 170 m2, 4 tony
Rok realizace: 2022

Střešní krytina s obsahem azbestu, byla demontována ručně, co nejméně destruktivním způsobem pro zabránění prášení azbestových vláken do ovzduší.

Doba sanace: 3 pracovní dny – zřízení kontorlovaného pásma, demontáž materiálů s obsahem azbestu, dekontaminace prostor, zrušení kontrolovaného pásma.

Práce při likvidaci azbestové střešní krytiny probíhali v otevřeném kontrolovaném prostoru nasledujícím technologickým postupem:

  • penetrace certifikovanými prostředky
  • co nejméně destruktivní demontáž
  • pečlivé balení nebezpečného odpadu do nepropustných pytlů
  • odstranění a likvidace azbestového odpadu na nejbližší skládce nebezpečného odpadu

Od okamžiku objednání služby přebíráme za klienta odpovědnost za azbestový odpad. Našim klientům jsme k dispozici od úvodní bezplatné konzultace a stanovení nákladů až po bezpečnou likvidaci azbestu, vyčištění prostor a likvidaci azbestového odpadu na nejbližším místě pro nebezpečný odpad. Po vyčištění prostor i od těch nejmenších azbestových částic předáme klientovi všechny potřebné dokumenty, které jsou vyžadovány například ke kolaudaci.

Odstranění původní azbestové/eternitové střechy a jakoukoli manipulaci s materiály obsahujícími azbest smí provádět pouze oprávněná firma s povolením a práce smí provádět pouze certifikovaní a zdravotně způsobilí pracovníci.

S odpadem může nakládat a likvidovat jej pouze společnost, která zajišťuje demontáž. Odpad musí být stabilizován, zabalen do nepropustného pytle, který zabrání dalšímu šíření nebezpečných částic azbestu do ovzduší. Plastové obaly – pytle mají předepsanou tloušťku a označení “POZOR AZBEST”.

V případě objednání je za odpad odpovědná společnost, nikoliv fyzická osoba. Spolupráce také s dalšími profesemi, jako jsou klempířské a pokrývačské práce – předcházení škodám způsobeným nepřízní počasí.

Další projekty

Plocha 6 200 m2

V Hradci Kárlové jsme odstranili celou skladbu bolestivého fasádního panelu včetně materiálů obsahujících azbest.

Plocha 3 200 m2

Likvidace azbestu probíhala v centru Prahy za dodržováni přísných bezpečnostních podmínek. Sanace azbestu probíhala po dobu 20 dnů.

65 m2

Odstraňovali jsme azbestovou výplň a vyměňovali samotné lávky elektrických rozvodů. Azbest jsme nahradili certifikovaným materiálem s protipožárními a nevodivými vlastnostmi.

Plocha 2 000 m2

Zapomíná se, že azbest se na střechách nenachází jen v podobě eternitu resp. azbesto-cementové krytiny, ale na plochých střechách také jako asfaltové pásy – bitumenová střešní krytina, resp. lepenka.

Nezáväzná cenová ponuka

Stačí, ak sa nám ozvete a my pre vás obratom vypracujeme nezáväznú cenovú kalkuláciu šitú priamo na mieru vaším potrebám.

You are not permitted to submit this form!

Kontakt:

+421 917 400 004

info@azbestop.cz