Rekonstrukce budovy Obvodního soudu v centru Prahy

Klient: objekty Obvodního soudu pro Prahu 1
Místo: Praha, Ovocní trh
Plocha: 3200 m2, 54 ton
Rok realizace: 2020

Odstraňování azbestu ze střechy během rekonstrukce budovy obvodního soudu v centru Prahy.

Střešní krytina s obsahem azbestu byla demontována ručně, co nejméně destruktivním způsobem pro zabránění prášení azbestových vláken do ovzduší.

Doba sanace: 20 pracovních dnů – zřízení kontrolovaného pásma, demontáž materiálů s obsahem azbestu, dekontaminace prostor, zrušení kontrolovaného pásma.

Před začetím prací s azbestem bylo vytvořeno tzv. otevřené kontrolované pásmo natažením výstražné pásky ve výšce 1,5 m nad stávající terén kolem dotknuté budovy. Do prostorů kontrolovaného pásma byl vstup zakázán nepovolaným osobám po dobu existence kontrolovaných pásem.

V prostorách kontrolovaného pásma byl povolen pohyb jenom naším pracovníkům a kontrole s OOPP.

Kromě našich pracovníků byli na stavbě také pracovníci jiných firem. Počet pracovníků vstupujících do kontrolovaného pásma bylo omezeno na minimum nezbytné z technologických a organizačních důvodů, tj. pracovníci s azbestem a kontrola. 

Při demontáži jednotlivých desek nelze úplně zabránit jejích poškození zejména pro jejích uchycení. Proto byly jednotlivé demontované materiály enkapsulovány certifikovaným fixačním prostředkem A PENETRATION POWER (pomocí airless zařízení) a tím bylo zamezeno při poškození úniku vláken do ovzduší.

Veškerá zařízení, stroje a zabalené materiály byly po skončení demontáže azbestocementových materiálů očištěny vysavačem s H13 filtrací a vlhkou utěrkou, která se zlikviduje spolu s AZC materiálem.

Standardní vstup do pásma byl umožnen přes D CON tří komorový systém.

V rámci této zakázky bylo nutné koordinovat odvoz nebezpečného odpadu z centra města.

Další projekty

Plocha 170 m2

Střešní krytina s obsahem azbestu byla demontována ručně, co nejméně destruktivním způsobem pro zabránění prášení azbestových vláken do ovzduší.

Plocha 2 000 m2

Zapomíná se, že azbest se na střechách nenachází jen v podobě eternitu resp. azbesto-cementové  krytiny, ale na plochých střechách také ako asfaltové pásy – bitumenová střešní krytina, resp. lepenka.  

6 200 m2

V Hradci Kárlové jsme odstranili celou skladbu bolestivého fasádního panelu včetně materiálů obsahujících azbest.

Plocha 65 m2

Odstraňovali jsme azbestovou výplň a vyměňovali samotné lávky elektrických rozvodů. Azbest jsme nahradili certifikovaným materiálem s protipožárními a nevodivými vlastnostmi.

Nezáväzná cenová ponuka

Stačí, ak sa nám ozvete a my pre vás obratom vypracujeme nezáväznú cenovú kalkuláciu šitú priamo na mieru vaším potrebám.

You are not permitted to submit this form!

Kontakt:

+421 917 400 004

info@azbestop.cz