Likvidace azbestu v podzemních kabelových kolektorech

Klient: Ministerstvo obrany ČR
Místo: objekt Vernéřov, Klášterec nad Ohří 
Plocha: 65 m2, 2 tony
Rok realizace: 2022
Počet pracovníků: 3

Likvidace azbestu, který byl v minulosti použit jako protipožární a nevodivý materiál při výstavbě kabelových podzemních rozvodů. Vlivem vlhkého prostředí pod zemí začaly kovové lávky kabelových rozvodů korodovat.

Azbestocement (AZC) jako materiál se vyskytuje v deskách, které tvoří výplň kabelových lávek. Tenhle materiál musel být v rámci demolice stavby demontován a řádně odstraněn. Jedná se o demontáž azbestocementových materiálu v ploše cca 65 m2. Celkem teda materiálu s obsahem azbestu cca 2 t.

Odstraňovali jsme azbestovou výplň a vyměňovali samotné lávky elektrických rozvodů. Azbest jsme nahradili certifikovaným materiálem s protipožárními a nevodivými vlastnostmi.

Likvidace probíhala v uzavřených kontrolovaných pásmech s kontinuálně monitorovaným podtlakem od -15 do 20 Pa. Vstup a výstup personálu byl řešen přes personální výpust a vynášení materiálu přes materiálovou výpust, čímž se zabránilo úniku azbestových částic do okolí.

Po sanaci materiálů s obsahem azbestu jsme zajistili měření přítomnosti azbestových částic. Prostor jsme předali zrekonstruovaný a bezpečný.

Další projekty

V Hradci Kárlové jsme odstranili celou skladbu bolestivého fasádního panelu včetně materiálů obsahujících azbest.

Střešní krytina s obsahem azbestu byla demontována ručně, co nejméně destruktivním způsobem pro zabránění prášení azbestových vláken do ovzduší.

Likvidace azbestu probíhala v centru Prahy za dodržováni přísných bezpečnostních podmínek. Sanace azbestu probíhala po dobu 20 dnů.

Zapomíná se, že azbest se na střechách nenachází jen v podobě eternitu resp. azbesto-cementové krytiny, ale na plochých střechách také jako asfaltové pásy – bitumenová střešní krytina, resp. lepenka.

Nezáväzná cenová ponuka

Stačí, ak sa nám ozvete a my pre vás obratom vypracujeme nezáväznú cenovú kalkuláciu šitú priamo na mieru vaším potrebám.

You are not permitted to submit this form!

Kontakt:

+421 917 400 004

info@azbestop.cz