Likvidace azbestu za provozu polikliniky v Brne

Objekt: Poliklinika Starý Lískovec, Brno
Typ odstraněného azbestu: Boletický fasádní panel
Rozsah projektu: 1 325 m² plochy, 15 tun materiálu
Tým: 7 specialistů

Realizace projektu odstranění azbestu v poliklinice Starý Lískovec v Brně představovala klíčový přínos k posílení bezpečnosti jak pro pacienty, tak pro personál. Náš tým se zaměřil na demontáž azbestových fasádních panelů z budovy polikliniky, umístěných v těsné blízkosti obchodu s potravinami a lékárny, a to vše při zachování běžného provozu polikliniky. Tato situace si vyžádala důkladnou přípravu a precizní realizaci.

Cíle a realizace:

Naším hlavním cílem bylo zajistit, aby odstranění azbestu proběhlo bez výrazného omezení provozu polikliniky. Práce byly naplánovány a realizovány tak, aby byly ambulance opět přístupné v co nejkratší době. Celková likvidace trvala 50 dní, přičemž příprava projektu trvala 1,5 roku.

Postup:

Práce probíhaly v pěti etapách, každá etapa trvala 10 dní.

  • V každé z etap bylo vytvořené kontrolované pásmo s podtlakem 10-20 Pa a 5 násobnou výměnou vzduchu za hodinu.
  • Zapouzdření, nebo enkapsulace  boletických fasádních panelů byla provedena pomocí certifikovaného fixačního prostředku FOSTER 32-20 a airless zařízením.
  • Po enkapsulaci se pokračovalo ruční demontáží materiálů obsahujících azbest co nejméně destruktivním způsobem.
  • Následovalo pečlivé zabalení a převoz materiálu na schválenou skládku, dekontaminace prostoru a odstranění kontrolovaných pásem.

Bezpečnostní opatření a normy:

Projekt byl proveden v souladu s přísnými evropskými normami a bezpečnostními předpisy. Do kontrolovaných pásem měli přístup pouze vyškolení pracovníci a celý proces byl neustále monitorován a kontrolován odborníky.

Díky tomu je nyní fasáda polikliniky zcela bez azbestu, což zvyšuje bezpečnost všech návštěvníků a zaměstnanců.

Další projekty

V Hradci Kárlové jsme odstranili celou skladbu bolestivého fasádního panelu včetně materiálů obsahujících azbest.

Střešní krytina s obsahem azbestu byla demontována ručně, co nejméně destruktivním způsobem pro zabránění prášení azbestových vláken do ovzduší.

Likvidace azbestu probíhala v centru Prahy za dodržováni přísných bezpečnostních podmínek. Sanace azbestu probíhala po dobu 20 dnů.

Odstraňovali jsme azbestovou výplň a vyměňovali samotné lávky elektrických rozvodů. Azbest jsme nahradili certifikovaným materiálem s protipožárními a nevodivými vlastnostmi.

Nezáväzná cenová ponuka

Stačí, ak sa nám ozvete a my pre vás obratom vypracujeme nezáväznú cenovú kalkuláciu šitú priamo na mieru vaším potrebám.

You are not permitted to submit this form!

Kontakt:

+421 917 400 004

info@azbestop.cz