Rekonstrukce fasády v Hradci Králové

Klient: Ministerstvo obrany ČR
Místo: Nový areál FZV OU Budova Kateder Hradec Králové
Plocha: 6 200 m2
Rok realizace: 1. etapa 3 – 8 2020, 2. etapa 3 – 6 2021
Počet pracovníků: 15

Díky tomu, že se investor rozhodl pro stavebně-technický průzkum, který odhalil přítomnost materiálů obsahujících azbest, jejich přesné množství a umístění, jsme ušetřili náklady i čas. Investorům šetříme náklady i díky unikátním kontrolovaným pásmům s nejvyšším objemem odsávání.

Skladba boletického panelu

V Hradci Kárlové jsme odstraňovali celou skladbu boletického fasádního panelu, včetně materiálů obsahujících azbest. Skladba boletického fasádního panelu v tomto případě představovala – opálové sklo, 2x azbestová desku, izolaci skelná vata + okna, okenní rámy a hliníkové lišty.

Postup likvidace azbestu pro boletické fasádní desky

Vytvořili jsme uzavřené kontrolované pásmo s monitorovaným podtlakem -15 až 20 Pa. Úkolem kontrolovaného pásma s takovým podtlakem je zabránit úniku azbestových mikročástic do okolí během sanace. Používáme nadstandardní vysokovýkonná odsávací zařízení s odsávací kapacitou až 40 tis. m3/hod. K dosažení požadovaného podtlaku je třeba dosáhnout pětinásobné výměny vzduchu. Na stavbě byla připravena zařízení až do odsávací kapacity až 60 tis. m3/hod.

Na trhu v současnosti neexistuje firma, která dokáže zajistit stejný objem odsávání. Z tohoto důvodu není třeba stavět několik menších kontrolovaných pásem a investor tak šetří náklady během sanačních prací.

Stabilizace azbestových vláken

Před demontáží stabilizujeme materiály s obsahem azbestu certifikovanými penetračními prostředky. Následuje demontáž a balení azbestového odpadu do předepsaných obalů s označením „pozor azbest“. Odpad byl zlikvidován na certifikované skládce odpadů – FCC Lodín.

Bezpečnost

Vstup/výstup do kontrolovaného pásma byl možný pouze přes tříkomorovou personální propusť. Stabilizovaný a zabalený azbestový odpad se z budovy vynášel přes dvoukomorovou materiálovou propust, kde probíhá finální dekontaminace odpadních pytlů. Ty jsme uložili do velkokapacitního kontejneru a po naplnění objemového množství kontejneru byl azbestový odpad vyvážen na skládku.

Závěrečné kontrolní měření

Po dokončení prací v kontrolovaném pásmu proběhlo měření, které prokázalo, že daný prostor sanace byl po ukončení prací čistý. Až po výsledcích měření jsme kontrolované pásmo demontovali a zlikvidovali.

Na zakázce pracovalo 15 vyškolených profesionálů s aktuálními lékařskými prohlídkami. Při práci používali certifikované pracovní pomůcky, s předepsanou pravidelnou výměnou.

Kooperace s dalšími dodavateli stavby byla bezproblémová, všechny požadované termíny dodrženy.

Další projekty

Plocha 170 m2

Střešní krytina s obsahem azbestu byla demontována ručně, co nejméně destruktivním způsobem pro zabránění prášení azbestových vláken do ovzduší.

Plocha 3 200 m2

Likvidace azbestu probíhala v centru Prahy za dodržováni přísných bezpečnostních podmínek. Sanace azbestu probíhala po dobu 20 dnů.

Plocha 65 m2

Odstraňovali jsme azbestovou výplň a vyměňovali samotné lávky elektrických rozvodů. Azbest jsme nahradili certifikovaným materiálem s protipožárními a nevodivými vlastnostmi.

Plocha 2 000 m2

Zapomíná se, že azbest se na střechách nenachází jen v podobě eternitu resp. azbesto-cementové krytiny, ale na plochých střechách také jako asfaltové pásy – bitumenová střešní krytina, resp. lepenka.

Nezáväzná cenová ponuka

Stačí, ak sa nám ozvete a my pre vás obratom vypracujeme nezáväznú cenovú kalkuláciu šitú priamo na mieru vaším potrebám.

You are not permitted to submit this form!

Kontakt:

+421 917 400 004

info@azbestop.cz