Jak může projektant ušetřit navýšení rozpočtu při rekonstrukci veřejné budovy?

Pokud při přípravě projektu renovace budovy věnujete zvýšenou pozornost předpokládané přítomnosti nebezpečného odpadu – azbestu, můžete se vyhnout nepředvídaným situacím během renovace, které by mohly zvýšit nebo překročit rozpočet.

Původní projektová dokumentace není dostatečná

Přítomnost azbestu je více než pravděpodobná při revitalizaci veřejných a kancelářských budov postavených před rokem 1999. Například v podobě vnitřních příček, podlah, stropů, balkonů, protipožárních izolací nebo nátěrů. Může se vyskytovat také v kanalizačních trubkách nebo v “boletických” obkladových panelech.

Je velmi obtížné odhadnout podíl používání azbestu ve veřejných budovách v opravdu hrubých číslech. V původní projektové dokumentaci navíc často chybí podstatné části, ze kterých by bylo možné požadované informace získat.

Audit na azbest je jistota

Zjištění přítomnosti azbestových materiálů standardním způsobem, tj. z původní projektové dokumentace nebo dokonce z fyzické prohlídky budovy, proto často nemusí být dostatečné. Pokud existují pochybnosti o množství azbestu ve stavební konstrukci, měl by projektant investora upozornit, že není možné odhadnout množství použitého azbestu, a doporučit audit. Povinností projektanta je zjistit množství azbestu přítomného v budově, která má být renovována, prostřednictvím odborného a specializovaného průzkumu.

Projektant nemůže provádět sondy do konstrukcí, kde se azbest vyskytuje. Takový stavebně-technický průzkum může provádět pouze autorizovaná osoba odborně způsobilá pro tuto činnost. Projektant by měl zajistit potřebný průzkum a je povinen přizvat k vypracování částí dokumentace a projektu stavby další autorizované projektanty, pokud není oprávněn některou část vypracovat sám.

“Technické normy, např. pro lehkou obvodovou stěnu OD-001 (“boletický” panel), nebyly vypracovány. Je reálné předpokládat, že “boletické” panely se na jednotlivých stavbách lišily, a to hlavně ve vnitřní a vnější povrchové úpravě. V minulosti navíc neexistovala povinnost uvádět v projektové dokumentaci přesné množství azbestu. Z tohoto důvodu by znalecký ústav nedoporučoval spoléhat se na informace z projektové dokumentace, natož z již těžko dostupné odborné literatury, a doporučoval by provést průzkum.” 

Je proto možné, že se azbestové příčky, boletické panely nebo jiné použité materiály v jednotlivých budovách lišily.
Stavebně-technický průzkum nebo audit doplní chybějící informace a díky zaměření na skutečný stav budovy se zjistí přesný rozsah a složení použitých materiálů a konstrukcí. Zejména pokud se předpokládá přítomnost azbestu nebo jiných škodlivých karcinogenních materiálů a pokud se při manipulaci uvolňují nebezpečné látky.

“Rozpočty na rekonstrukce veřejných budov často neobsahují prostředky na bezpečné odstranění a likvidaci azbestu. S azbestem se často setkáváme až při samotné renovaci, což na jedné straně může ohrozit zdraví zaměstnanců i široké veřejnosti a na druhé straně prodražuje stavební práce. Pri stavebných prácach bez předrealizačního průzkumu azbestu nelze stoprocentně odhadnout, o jaký materiál se jedná. Azbest se často skrývá pod jinými povrchy, barvami nebo obklady,” dodává Ing. Tomáš Pašovič ze společnosti AZBESTOP, která se zabývá likvidací azbestu.

Průzkum není komplikace

Je důležité zmínit, že stavebně-technický průzkum může být prováděn jak během provozu budovy, tak při samotné likvidaci azbestu ze stavebních konstrukcí. Zpráva o průzkumu azbestu obsahuje kromě přesného množství azbestu v budově také odhad nákladů a projekt odstranění azbestu. Práce spojené s odstraňováním azbestového materiálu musí být prováděny postupně podle technologického plánu v závislosti na pracovním postupu oprávněné firmy pro nakládání s azbestem, který podléhá kontrole krajskej hygienickej stanice, která vykonává kontrolní funkci.

Související články

Pozor na zvýšené množství azbestu ve školách a školkách

Nezáväzná cenová ponuka

Stačí, ak sa nám ozvete a my pre vás obratom vypracujeme nezáväznú cenovú kalkuláciu šitú priamo na mieru vaším potrebám.

You are not permitted to submit this form!

Kontakt:

+421 917 400 004

info@azbestop.cz