Integrovaný systém řízení

My, společnost DILMUN SYSTEM, s.r.o., jsme se společně s našimi zaměstnanci rozhodli přijmout následující zásady:

Naše společnost se zaměřuje na poskytování služeb:

 • likvidace azbestových materiálů
 • výměna stoupacího potrubí
 • stavební činnost ve vnitrozemí
 • exteriéry budov

Cílem společnosti je neustále zlepšovat kvalitu naší práce a zároveň dodržovat platné právní předpisy.

Naše služby budou prováděny na vysoce profesionální úrovni s důrazem na spokojenost zákazníků. Společnost klade velký důraz na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ochranu životního prostředí. Řídíme se pravidlem, že je snazší a levnější problémům předcházet než řešit jejich důsledky.

S našimi dodavateli jednáme otevřeně a zodpovědně a zároveň stanovujeme vysoké standardy kvality, životního prostředí a bezpečnosti. V naší společnosti nesmí být poskytování služeb na úkor dodržování platných zákonů a právních předpisů.

Vedení společnosti se zavázalo:

 • Zlepšování integrovaného systému řízení, neustálé zlepšování jeho účinnosti a integrity v souladu s požadavky norem ISO 9001, ISO14001 a OHSAS 18001.
 • Neustále zlepšovat všechny procesy s cílem dalšího rozvoje společnosti a zvyšování spokojenosti zákazníků tak, aby všechny procesy probíhaly efektivně a aby byly minimalizovány veškeré negativní dopady na bezpečnost a zdraví obyvatel a zaměstnanců, životní prostředí a byly v souladu s platnými právními předpisy, požadavky státních orgánů a zainteresovaných stran.
 • Zvýšit dovednosti a bezpečnostní povědomí zaměstnanců a zajistit jejich neustálý profesní rozvoj tím, že zjistíte jejich potřeby a zavedete plán školení.
 • Vytvářet vzájemně výhodné vztahy s dodavateli založené na vzájemné důvěře, férovosti, vysoké kvalitě výrobků a péči o životní prostředí.
 • Snížit riziko vzniku nemocí z povolání zajištěním ochrany zdraví zaměstnanců při práci prostřednictvím pravidelných školení a zkoušek BOZP, používání vhodných OOPP a kontroly správného používání OOPP v praxi.
 • Vyhledávat, odstraňovat nebo minimalizovat rizika a ohrožení zdraví zaměstnanců při práci vypracováním provozních předpisů a pracovních postupů a jejich průběžnou aktualizací v souladu s platnými právními předpisy.
 • Zajistit dodržování právních a jiných požadavků, jejich sledováním a zaváděním v rámci společnosti.

Základním nástrojem řízení společnosti, který jí umožňuje plnit výše uvedené povinnosti, je integrovaný systém řízení kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vybudovaný v souladu s požadavky norem ISO 9001, ISO 14 001 a OHSAS 18001.

Související články

Nezáväzná cenová ponuka

Stačí, ak sa nám ozvete a my pre vás obratom vypracujeme nezáväznú cenovú kalkuláciu šitú priamo na mieru vaším potrebám.

You are not permitted to submit this form!

Kontakt:

+421 917 400 004

info@azbestop.cz