Zákony a legislativa - likvidace azbestu

Zákony ČR týkající se nebezpečného odpadu obsahujícího azbest

 • Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím žením, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým
 • Zákon č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce sojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací
 • Vyhláška č. 432/2003 Sb.,kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů …
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
 • Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
 • Zákon o odpadech 541/2020 Sb.

Směrnice EU zakazující výrobu, obchod a používání azbestu a výrobků obsahujících azbest.

 • SMĚRNICE EU 478/1983 – Omezení obchodu s azbestem v EU. Směrnice zakazuje prodej a používání krocidolitu.
 • SMĚRNICE EU 610/1985, směrnice EU 659, 1991 – rozšíření zákazu na všechna použití ostatních amfibolových azbestů a na 14 zvláštních použití chryzotilu.
 • SMĚRNICE EU 77/1999 – Všeobecný zákaz uvádění na trh a používání azbestových vláken a výrobků obsahujících azbestová vlákna

Související články

Nezáväzná cenová ponuka

Stačí, ak sa nám ozvete a my pre vás obratom vypracujeme nezáväznú cenovú kalkuláciu šitú priamo na mieru vaším potrebám.

You are not permitted to submit this form!

Kontakt:

+421 917 400 004

info@azbestop.cz