Nikdy neodstraňujte azbest sami!

K odstraňování azbestu se přistupuje především kvůli zdravotním rizikům, která azbest způsobuje. Příznaky onemocnění v důsledku pravidelného vdechování azbestových vláken se projevují až 20-30 let po prvním kontaktu s azbestem, proto je důležité se tohoto materiálu co nejrychleji zbavit. Mnoho lidí odstraňuje materiály obsahující azbest (střechy, potrubí, tašky, kotle atd.) samo, protože je to finančně náročné.

Svévolné odstraňování azbestu je riskantní z řady důvodů. Kromě pokuty se vystavujete riziku následné likvidace nebezpečného odpadu v souladu s právními předpisy a na vlastní náklady a trestnímu stíhání za veřejné ohrožení. Nezapomeňte, že při neodborné manipulaci s materiálem se do ovzduší uvolňuje mnohem více azbestových vláken, než když je ponechán v klidu.

Po odstranění azbestu je nutné následné vyčištění budovy. Pokud dojde ke kontaminaci životního prostředí neodbornou manipulací, náklady na sanaci se výrazně prodraží.

Z materiálu, který je v dobrém stavu a není poškozený, se obecně nebezpečná vlákna neuvolňují. Není proto třeba panikařit. Materiál pravidelně kontrolujte, nedotýkejte se ho. Zkontrolujte, zda není mechanicky poškozen – při manipulaci, v důsledku dlouhodobého působení povětrnostních podmínek – voda, vzduch. Lidé, kteří jsou vystaveni inhalaci vysokého množství azbestových vláken, jsou vystaveni zvýšenému riziku vzniku rakoviny plic nebo jiných život ohrožujících plicních onemocnění. Toto riziko se zvyšuje počtem vdechovaných vláken a samozřejmě se zvyšuje kouřením. Bezpečnou manipulaci v souladu s právními předpisy může zajistit pouze specializovaná firma.

Profesionální odstraňování azbestu

Azbest mohou odstraňovat pouze odborníci vyškolení pro práci s ním. Spolehlivé a bezpečné odstranění azbestu může zajistit pouze profesionální firma, což zahrnuje: ohrazení pracovního prostoru, monitorování ovzduší, odsávání azbestového prachu, navlhčení materiálu, aby se zabránilo šíření vláken, odborné uložení a likvidaci odpadu až po zajištění dokonalého vyčištění prostoru speciálními vysavači s HEPA filtry.

Ideálním způsobem, jak rizikům předejít, je zamezit přístupu do prostoru, kde se azbest nachází, a zbavit se ho. Z výše uvedených důvodů nedoporučujeme provádět likvidaci azbestu vlastními silami.

Kromě bezpečné demontáže zajistíme veškeré potřebné úkony související s touto problematikou, ať už se jedná o přípravu potřebné dokumentace, komunikaci s příslušnými úřady nebo odvoz odpadu na skládku nebezpečného odpadu.

Související články

Nezáväzná cenová ponuka

Stačí, ak sa nám ozvete a my pre vás obratom vypracujeme nezáväznú cenovú kalkuláciu šitú priamo na mieru vaším potrebám.

You are not permitted to submit this form!

Kontakt:

+421 917 400 004

info@azbestop.cz