Pražští hygienici na první kontrole bývalé Ústřední telekomunikační budovy v Olšanské ulici, kde bude docházet k odstraňování materiálů s obsahem azbestu

20. ledna 2023 | Redakce
● tisková zpráva pražské hygienické stanice

V návaznosti na včera zveřejněné oznámení Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) o zajištění průběžného dozoru nad odstraňováním materiálu s obsahem azbestu z budov bývalé tzv. Ústřední telekomunikační budovy (ÚTB) na Praze 3 v Olšanské ulici, se dnes pražští hygienici na zmiňované místo osobně dostavili, aby zkontrolovali nastavení zásad ochrany zdraví při práci a zajištění stavebně-technické připravenosti pro práce s azbestem. Stalo se tak tedy ještě před zahájením popisovaných demontážních prací.

Vlastní práce začnou 21. ledna, kontrolované pásmo připraveno

Vlastní sanační práce materiálu s obsahem azbestu, konkrétně třívrstvých asfaltových střešních krytin, přímo na místě začnou v sobotu 21. ledna 2023. Bude se tak dít na části střechy objektu D. Při dnešním místním šetření hygienici zkontrolovali připravené uzavřené kontrolované pásmo na odpovídající části střechy objektu D. Toto pásmo je zhotovené z dřevěné konstrukce, potažené tlustostěnnou plachtou a dotěsněné montážní pěnou, víceúčelovou páskou a sponami. Kontrolované pásmo disponovalo řádným označením výstražnými, zákazovými, příkazovými a informačními symboly a informacemi.

Zdroj: HSHMP


Zdroj: HSHMP

Zdroj: HSHMP

Možnému úniku azbestových vláken do okolního prostoru brání dobře vytvořené dekontaminační komory

Na kontrolované pásmo navazují personální a materiálová dekontaminační komora. Ty zabraňují úniku azbestových vláken z prostoru kontrolovaného pásma do okolního prostředí prostřednictvím pohybu osob a materiálu. K zajištění podtlaku v kontrolovaném pásmu slouží instalované filtrační a odsávací jednotky s hepafiltrací. Filtry budou pravidelně měněny. Měření podtlaku v kontrolovaném pásmu zajistí monitorovací zařízení. Zkouška provedená v rámci kontroly vytvoření dostatečného podtlaku potvrdila.

Zdroj: HSHMP

Odstraněnou střešní krytinu vždy zabalí do plastové folie

Odstraněná střešní krytina bude balena do plastové folie, řádně označena, přemístěna přes materiálovou dekontaminační propust do kontejneru a následně uložena na skládku nebezpečného odpadu.

Měření vždy posoudí hygienici

V rámci zahájené kontroly bude na HSHMP předložen protokol o měření koncentrace respirabilních azbestových vláken v ovzduší ještě před zrušením kontrolovaného pásma. Ke zrušení veškerých bezpečnostních opatření včetně kontrolovaného pásma dojde až na základě vyhovujících výsledků měření.


Zdroj: HSHMP

Akce stále v hledáčku hygieniků

HSHMP věnuje odstraňování materiálů s obsahem azbestu zvýšenou pozornost a plánuje provádění dalších, předem neohlášených kontrol se zaměřením na dodržování opatření k minimalizaci zdravotních rizik v průběhu dalších probíhajících prací. Informace o průběhu prací na ÚTB budou průběžně aktualizovány.

Zdroj: HSHMP

V Praze 20. 1. 2023

Hygienická stanice hlavního města Prahy

Související články

Pozor na zvýšené množství azbestu ve školách a školkách

Nezáväzná cenová ponuka

Stačí, ak sa nám ozvete a my pre vás obratom vypracujeme nezáväznú cenovú kalkuláciu šitú priamo na mieru vaším potrebám.

You are not permitted to submit this form!

Kontakt:

+421 917 400 004

info@azbestop.cz