Při renovaci budov může dojít ke kontaminaci azbestem

Největší riziko kontaminace představuje údržba a renovace veřejných budov, při jejichž stavbě byl použit azbest. Je více než pravděpodobné, že školy a školky, sociální služby, úřady, kancelářské nebo administrativní budovy postavené před rokem 1990 obsahují azbest.

Azbest se v těchto nemovitostech vyskytuje například v podobě vnitřních příček, podlah, balkonů, protipožárních izolací nebo nátěrů. Může být také obsažen v drenážních trubkách nebo v obvodových – boletických panelech.

Azbest – tichý zabiják

Vlákna azbestu jsou časem prakticky nezničitelná. Mezoteliom a rakovina plic se mohou vyvinout i při nízké expozici a dlouhé době latence. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je jen v Evropské unii každoročně zaznamenáno 20 až 30 000 případů onemocnění souvisejících s azbestem. Ve stanovisku Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zbavme se azbestu v EU odborníci odhadují, že do roku 2030 by v EU mohlo na poměrně vzácnou rakovinu pohrudnice zvanou mezoteliom zemřít více než 300 000 lidí. Ze zveřejněných údajů dále vyplývá, že na celém světě každoročně umírá 112 tisíc lidí na nemoci související s azbestem.

Problém začíná ještě před zahájením rekonstrukce

“Rozpočty na rekonstrukce veřejných budov často neobsahují prostředky na bezpečné odstranění a likvidaci azbestu. Mnohdy se s azbestem setkáte až při samotné renovaci. Při stavebních pracích bez průzkumu přítomnosti azbestu před zahájením stavby nelze stoprocentně odhadnout, o jaký materiál se jedná. Azbest se často skrývá pod jinými povrchy, barvami nebo obklady,” upozorňuje Ing. Tomáš Pašovič ze společnosti AZBESTOP, a.s., která se zabývá likvidací azbestu.

Reakce Evropské unie

“Před renovací budovy by měly být prozkoumány všechny potenciálně nebezpečné materiály. Za to je zodpovědný majitel budovy. Tento postup je ve většině evropských zemí běžný a povinný. V mnoha zemích je zanedbání průzkumu azbestu trestným činem,” upozorňuje Kai Salmi, člen představenstva Evropské asociace pro demolice (EDA).

Předrealizační průzkumy jsou součástí právních předpisů EU upravujících odstraňování azbestu a nakládání s ním – směrnice 2009/148/ES – Expozice azbestu: “Před zahájením demoličních nebo údržbových prací musí zaměstnavatelé přijmout veškerá nezbytná opatření k identifikaci předvídatelných materiálů obsahujících azbest.”

Bez předrealizačního průzkumu, jehož výsledkem jsou informace o tom, kde se nebezpečný azbest v budově nachází a o průběhu prací na jeho odstranění, není možné předem vyčlenit potřebné množství času a peněz na bezpečnou rekonstrukci budovy. „Tento průzkum má význam pouze tehdy, pokud je proveden v dostatečném předstihu před vlastním zadávacím nebo výběrovým řízením na dodavatele rekonstrukce. Zhotovitel renovace, který nemá předem informace o tom, kde se v budově nacházejí azbestové materiály, přímo ohrožuje nejen zdraví svých pracovníků, ale také zdraví ostatních osob z řad veřejnosti, které budou budovu po dokončení renovace využívat.

Související články

Nezáväzná cenová ponuka

Stačí, ak sa nám ozvete a my pre vás obratom vypracujeme nezáväznú cenovú kalkuláciu šitú priamo na mieru vaším potrebám.

You are not permitted to submit this form!

Kontakt:

+421 917 400 004

info@azbestop.cz