Roste výskyt rakoviny plic u lidí, kteří nikdy nekouřili

Rakovina plic může vzniknout i bez dlouhodobého kouření v důsledku zvýšené přítomnosti karcinogenů v životním prostředí. Jednou z nejrizikovějších kontaminujících látek je azbest, který se v posledních 50 letech hojně používal ve stavebnictví a dopravě. V Čechách se azbest stává hlavní hrozbou pro obyvatelstvo.

Nepodceňujte riziko rakoviny plic způsobené azbestem!
Kdo je nejvíce ohrožen?

Roste počet onemocnění, která vznikají v důsledku intenzivního používání azbestu v minulosti. V současné době představuje největší riziko kontaminace azbestovými vlákny údržba budov, při jejichž stavbě byly použity azbestové materiály.

  • Nejvíce ohroženy jsou osoby, které přicházejí do přímého a častého kontaktu s azbestem, např. při práci. (údržbáři, instalatéři, elektrikáři…), ale také jejich nejbližší příbuzní. V tomto případě se jedná až o 20% pravděpodobnost vzniku rakoviny.
  • Obyvatelstvo je také ohroženo nepřímým kontaktem s azbestem, který se uvolňuje do ovzduší v důsledku přirozené eroze, mechanického poškození, stárnutí materiálů (střechy, příčky, obklady, izolace, vodovodní a kanalizační potrubí…) používaných při stavbě domů. V případě neporušených azbestových materiálů v budovách je riziko onemocnění velmi malé.

Provedená měření přítomnosti azbestových vláken ve volném ovzduší a ve vnitřním prostředí budov ukazují na časté překračování přípustného limitu, tj. 0,001 vl.cm-3, který byl v České Repulice přijat pro ochranu lidského zdraví s účinností od 1. ledna 2002.

Fakta a statistiky hovoří jasně

Celosvětově tvoří rakovina plic 20 – 25 % všech zhoubných nádorů. Ročně této nemoci podlehne na celém světě 1,18 milionu lidí. Každý den 3 000. V Evropě umírá na rakovinu plic každý den 940 lidí, což představuje 340 000 lidí ročně. Na Slovensku lékaři diagnostikují 2 000 nových případů ročně (Zdroj: Světová zdravotnická organizace).
V Evropě umírá více lidí na nemoci dýchacích cest způsobené dlouhodobou expozicí azbestovým vláknům, než na následky dopravních nehod. Jen v USA je každoročně diagnostikováno 2 500 dalších pacientů s tímto onemocněním.

Onemocnění způsobená azbestem se projevují až po desetiletích

Vzhledem k tomu, že azbest se u nás začal ve velkém používat kolem 70. let 20. století, začínají se nejčastější případy objevovat až nyní u lidí ve věku 50 až 70 let.

Kde se můžete setkat s azbestem?

  • střechy
  • příčky, stěny, obklady, podhledy
  • balkóny
  • kanalizace a rozvod vody – stoupající rozvody
  • tepelně-izolační nátěry
  • brzdové kotouče u automobilů
  • těsnění, izolace

Jak se chránit?

Jediným účinným řešením je zbavit se azbestu ze svého bezprostředního okolí. Dávejte si však pozor na jeho poškození. Tehdy se azbest stává skutečnou hrozbou. Po neodborné manipulaci zůstávají vysoké koncentrace azbestových vláken v bezprostředním okolí po dlouhou dobu.
Odstraňování azbestu, opravy a demolice budov obsahujících azbest mohou provádět pouze kvalifikovaní pracovníci, kteří zaručují bezpečnost běžných občanů a budoucích uživatelů budov.

Související články

Nezáväzná cenová ponuka

Stačí, ak sa nám ozvete a my pre vás obratom vypracujeme nezáväznú cenovú kalkuláciu šitú priamo na mieru vaším potrebám.

You are not permitted to submit this form!

Kontakt:

+421 917 400 004

info@azbestop.cz